For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Hjellemarka II - felt B6

previous
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
next

Flotte leiligheter, vestvendt med utsikt og gode solforhold
 

Prosjektet består av 42 leiligheter fordelt på 2 bygg. Med effektive planløsninger og varierte størrelser fra ca. 44,5 til 112,5m2, er det en spennende miks av leilighetstyper for de fleste behov.


Alle leiligheter har private balkonger på fra 6 til 10m2 mot vest.  Et hyggelig felles uteareal er lagt til området mellom byggene og vil bli et naturlig møtepunkt for barn og voksne i rekreasjon og lek. Kollen mot øst danner et naturlig område for naturlek i tilknytning til øvrig felles uteareal via trapp/sti fra prosjektets "tun".
 
Byggenes stramme geometri og formspråk skaper en spennende kontrast til områdets mer kuperte karakter. Fasadenes hovedoverflate er kledd med vedlikeholdsfri Kebony,  et samlende element for flere av byggetrinnene i Hjellemarka. Kebony vil med tiden gråne og få naturens palett og gli inn i omgivelsene på en harmonisk måte. Inntrukne partier i bygningskroppen er tenkt i liggende hvit trekledning som kontrast og vil representere en letthet i fasaden og på de private balkonger.
 
Byggenes vinkel i forhold til hverandre skaper dynamikk og samtidig et tilsvar på tomtens topografi. De er forbundet ved parkeringskjeller med innkjøring i nordre del av tomten. Dette utløser en flott og bilfri bo-situasjon og felles utearealer blir da rolige og trygge uteplasser for alle. Med heis fra parkeringsplanet har man planfri adkomst til uteområdet og de øvre 3 plan med leiligheter.
 
Prosjektets styrke og kvalitet er den fine balansen mellom beliggenhet, uteområder, solforhold, utsikt og gode planløsninger i et bygg basert på en industriell- og høykvalitets byggemetode. Et bilfritt uteområde mellom og rundt byggene med kontakt både med kollen i øst og vannet i vest underbygger også miljøkvalitetene og at prosjektet blir et godt sted å bo!


Adkomst
Prosjektet ligger på Søfteland. Følger en hovedveien E39 til Bergen ligger prosjektet på venstre side etter 70 km sonen rett før en kommer til Søfteland. Kommer en fra Bergen følger en hovedveien E39 mot Os og rett etter Søfteland ligger prosjektet på høyre side. Når en har svingt av mot prosjektet vil en se et stort byggeplasskilt som viser området.


Nedlastinger